İçeriğe geç

Laboratuar

Laboratuvar

Binalarda veya işyerlerinde kullanılan suların yılda 2 kez analizi yapılmalıdır.Su analizleri; su içerisinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açabilecek mikroorganizmalar ile birlikte suyun mikrobiyolojik kalitesinin ölçümlenmesinde büyük rol oynayan analiz çeşitleridir. Tüketici sağlığı açısından önem taşıyan su analizleri, su analiz laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.  Su, büyük oranda zengin organik madde içerebilir. Bu sebeple  patojen bakteri üremesine elverişlidir. Bu bakteriler ise insan vücudunda çeşitli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Su analizleri bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı su tüketimi sağlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir.

Proaktif Temizlik su analiz süreçlerinde numune alımından sonuçların ulaştırılmasına kadar tüm süreci takip eder.

Su analiz laboratuvarı içerisinde kullanılan su analiz yöntemleri, içeriğin incelenmesini ve bakteri bulunan suların belirlenmesini sağlar. Su analizi 2 çeşit yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birincisi Kimyasal su analizleri, ikincisi ise Mikrobiyolojik su analizleridir.

Mikrobiyolojik analizlerinde; içme ve kullanma suları, ambalajlı sular, doğal kaynak suları ve doğal mineralli suların üretim, ruhsat ve piyasa kontrolleri için gereken mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmektedir. Kimyasal su analizlerinde ise suyun ph derecesi ve sertlik-yumuşaklık oranları le çeşitli mineral içerikleri incelenmektedir.

Her iki analiz yönteminin toplum sağlığı açısından önemi büyüktür. Kimyasal su analizinde bulunan ph oranı su zehirlenmelerinin önüne geçerken, mikrobiyolojik su analizleri ile mikrobiyal tarama yapılabilmektedir.

 Su analizi laboratuvarı içerisinde:

Kimyasal Analizler

Elektriksel İletkenlik
pH
Sertlik
Klorür
Serbest-Toplam Klor
Nitrit
Nitrat
Amonyum
Bulanıklık
Permanganat İlkesi

Mikrobiyolojik Analizler

E.coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Fekal Enterokokların Sayımı
Salmonella spp. Tespiti
Koagulaz Pozitif Stafilakok Sayımı
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti
Aerobik Koloni Sayımı
Pseudomanas aeruginosa Sayımı
Legionella spp. Tespiti

Analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu konuda profesyonel bir ekip desteği alabilmek için Proaktif Temizlik Hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

GÜVENLİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ İÇİN

Hemen bizimle iletişime geçin, en kısa sürede sizi arayalım.